- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

fredag, november 17, 2006

Hoppe etter Willoch

I dag er det på sin plass å ønske Paul Chaffey velkommen tilbake i den politiske debatten. Vi har lenge manglet noen som klarer å ta opp de større linjer på en så klar måte, samtidig som han makter å vise sammensetninger og motsetninger i politikken på andre måter enn hva dagsavisene pleier å legge opp til. Man kan være enig eller uenig med Chaffey (selv er jeg nok langt på vei enig), uansett gjør han den politiske debatten spennende igjen. Aner vi et potensial til å hoppe etter Kåre Willoch?

3 kommentarer:

En liten blå høne sa...

Bør ikke Paul Vinglepetter Chaffey først bestemme seg for hvilket parti han skal tilhøre?

Carl Christian sa...

...nå var jeg mer opptatt av at Paul Chaffey er velformulert, tar opp viktige og relevante problemstillinger, samt viser en evne til helhetstenkning som man ikke ser så ofte, enn partitilhørighet. Videre mener jeg at det å vise at man er i stand til å skifte standpunkt er en styrke i seg selv. Slik han skriver, svarer og reflekterer (både i samtiden og nettmøter) oppfatter jeg ham som alt annet enn vinglete.

DronningenIDalen sa...

Visjoner og refleksjoner er ikke hverdagskost i norsk politikk. Det handler mest om hva som kan bli tatt opp i Tabloid, dessverre...