- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

torsdag, mai 15, 2008

snevre perspektiver

Den siste tiden har det vært mye fokus på dumme/kunnskapsløse journalister (se feks hos Vox populi her og her, i Dagbladet, Aftenposten, VG og ikke minst, i studvest). Studvests kommentar har forresten gode poenger. Men i tillegg til at man kan stille spørsmål ved kunnskapsnivået og om ordbruken er adekvat, er det betimelig å stille spørsmål ved perspektivene. Hvor snevert er det lov (i allmenn- opplysningens navn) lov å ha det?

Debatten om samferdsel og infrastruktur er gammel. Den blir sikkert aldri slutt heller. I det siste har en bilister vs kollektivister-retorikk fått dominere mer og mer. Denne stiller jeg meg mildt sagt undrede til. Hva betyr det? Hvilken mening har den? Hva slags samfunnsforståelse ligger til grunn for en slik tanke?

Jeg mener vi bør kunne forvente at journalister og andre som får spalteplass i riksmediene i det minste reflekterer rundt betydningen og innholdet i den samfunnsforståelse som ligger til grunn for formidlingen de gjør. Videre mener jeg at det er meningsløst å sette opp et skille mellom reisende basert på valg av transportmiddel.

Er det ikke slik at antallet reiser vi alle gjør i løpet av en dag er relativt konstant og kun i liten grad uavhengig av kvaliteten til de ulike transportmidlene? Jeg ville tro de fleste er enige i det. Med andre ord så reiser vi alle til skole, jobb, barnehage, butikker, diverse fritidsaktiviteter mm. Vi er alle reisende. Tilgjengeligheten avgjør hva vi velger, men reise gjør vi uansett.

Dersom man forbedrer kollektivtrafikken (det være seg avgangs- hyppighet, reisetid, nye strekninger, pris, oversiktlige ruteinfo mm) så vil den bli mer tilgjengelig, flere vil benytte seg av den, og færre vil benytte andre transportmetoder.
Å flytte penger fra reisende med bil til reisende med kollektivtransport som det her legges opp til vil altså gavne reisende. Kanskje ikke bilister direkte, men man tar inn penger fra reisende, og man bruker dem på å bedre transportmuligheter. Mer penger til T-banen gjør at det blir bedre/enklere/billigere/etc å reise kollektivt i Oslo. Det vil sannsynligvis bli færre biler på veiene. Det blir dermed også bedre/enklere/raskere å kjøre bil. Det er hva jeg kaller en dobbel gevinst.

Når man skal løse et problem så må det være viktig å kunne se både det store og det lille perspektivet. Det må være mulig å se både hvor problemet er størst, og hvor potensialet er størst. Da blir den ensidige tilnærmingen som til vanlig Frp og NAF (og nå Aftenposten) legger opp til, både snever og fordummende. Siden jeg mer eller mindre har gitt opp mediene, går utfordringen derfor til regjeringen; Ikke godta en retorikk som setter reisende opp mot hverandre. Vi vil alle nye godt av systemer som er laget for at flest mulig kan reise enklest, raskest og billigst mulig på en mest mulig arealeffektiv måte.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Godt poeng! Bra å se at det er andre som påpeker de underliggende premissene for politisk retorikk her på berget. Og ikke minst bra at synspunktet frontes av en highcampdeltaker som liker Dinosaur Jr.

Carl Christian sa...

hehe...

highcamp, dinosaur jr og politisk debatt er jo tre sider av samme sak...

:D