- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

tirsdag, april 17, 2007

Facebook og politikk

Jeg har lagt merke til at relativt mange velger å klassifisere seg selv som ”Liberal” eller ”Very Liberal” under kategorien ”Politcal Views” på Facebook.
Meg bekjent er det kun Venstre i Norge som er et rent liberalt parti, mens Frp hevder å være det (på tross at de viser sterke konservative trekk mtp forhold til religion, Forsvaret, Israel, USA og innvandring for å nevne noe) videre kan Høyre sies å ha enkelte liberalistiske trekk i sin politikk. Jeg tror (av ulike, men relativt åpenbare grunner) derimot ikke at det er disse partiene det henvises til blant facebook-liberalerene. Min mistanke er at de fleste av disse gjør det i den tro at liberal er et amerikansk ord for sosialdemokrat eller sosialist.

-Som de sier i TV2-nøttene: -Artig!

Realiteten er vel heller den at amerikanere er så fremmede for sosialisme og sosialdemokrati som politiske ideer at de kun forholder seg til dem som kommunismens søskenbarn, og altså ikke noe man vil gjøre seg bekjent av.
Facebook har derfor gjort oss en tjeneste ved å gi oss valgmuligheten ”Other” som erstatning for valgmuligheter som ”Social Democrat”, ”Socialist” og ”Communist”.
Man kan dermed slippe ubehaget og ikke minst ulempene for fremtidige jobbutsikter mm disse valgalternativer nødvendigvis måtte føre med seg.

7 kommentarer:

Odd sa...

Jeg velger på Facebook å definere meg som liberal fordi jeg tar utgangspunkt i den europeiske definisjonen av de politiske retningene. Ikke sikkert jeg er alene om det...

Carl Christian sa...

nei, jeg tror du deler å definere deg som liberal på facebook sammen med masse sosialister og sosialdemokrater.... og det er jo det jeg synes er litt morsomt, på den måten er vi nesten alle i Norge liberale....

Bjarne sa...

Er ikke helt enig med deg her Carl. Skal være enig i at det som europerer er umulig å plassere seg fornuftig i skalaen. Det amerikanske begrepet Liberal er i seg selv vanskelig å forholde seg til, tatt i betraktning at det av begge partier (dem og rep) oftest blir brukt nedsettende og da f.eks om ideer som fremmer større staelig deltagelse av typen velferdsstat. A hear bleeding liberal er ikke en libralist med tro på idividets råderett, men oftest en politisk radikaler med ideer som i stor grad motsier dagens amerikanske alle for seg selv tanke. Derfor er jeg overhode ikke enig i at det amerikansk begrepet liberal faller sammen med liberalisme og kan sammenlignes med f.eks de ideer som Venstre klassisk har stått for, da er du en Libertarian.

Herrefred dette ble litt langt og utførlig. Det må være leærer greia

Bjarne sa...

Sjøl om jeg ikke er særlig glad i wikipedia så får jeg bruke det til å unerbygge det jeg sier:

Liberal i europeisk tradisjon er å være: åpen, romslig, tolerant, støtter liberalistsk økonomi og sterk eindomsrett osv

I USA er betydniongen av ordet liberal en hel anne. Her er det vanligst et skjellsord knyttet til folk en meiner er for venstreorienterte.( http://nn.wikipedia.org/wiki/Liberal)

Libertarian støtter seg på liberalistiske ideer, lassiez-faie økonomi og sterke sivileog personlige rettighere
(http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_Party_(United_States))

helt klart lærerer greie det her

PeeWee sa...

Når Venstre er "libertarian", så kan man jo spørre seg hva man skal med partiet. Man har jo allerede Høyre, Frp og ikke minst DLF, som jo er det eneste liberalistiske partiet i Norge. Venstre har jo hittil vært profilert som et sentrumsparti, men "libertarian" har jo ikke så mye med sentrumspolitikk å gjøre. Jeg stemte Venstre helt til jeg begynte å lese hva Venstre folk og særlig Unge Venstre faktisk skriver på nettet.

Bernt sa...

Jeg har også reagert på dette. Jeg mener at de burde operere med to skalaer, slik som POliticalcompass. Altså, en skala som er økonomisk, og en som er autoritær. Man kan være liberal/autoritær på den ene, mens på den andre er man for eller mot statlig inngripen i økonomi.

Da kunne man fått noe nyttig ut av kategoriene. Pr i dag så er de tilpasse amerikanske forhold. Jeg er "liberal" etter de amerikanske begrepene, men "moderat" etter noske begreper. Skulle man hatt en norsk skala ville den vært sosialisk/borgerlig, og det ville vært nesten like misvisende som den nåværende....

Bernt sa...

Og en ting til, facebook har faktisk "Libertarian" som et valg. Det virker som enkelte av dere over ikke har fått med dere det.

"Liberal" i amerikansk sammenheng tolker jeg som to ting. Tilhenger av statlig styring i stor grad (ikke nødvendigvis like mye som i skandinavia) og tilhenger av liten grad av statlig støtte til noen verdier fremfor andre.