- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

tirsdag, oktober 30, 2007

Integrering = "oppdragelse" - Forstå det, den som kan!

"– Alle som har hund, forstår hva jeg mener"

-Nei jeg tror ikke det!
Riktig ille synes jeg det er at dette er det modererte svaret fra
Øistein Christoffersen (Frp-byråd i Bergen) etter å ha blitt konfrontert med sine tidligere uttalelser. Altså han sier at det var feil å sammenligne mennesker med dyr, men integrering og oppdragelse av dyr har mye til felles. Javel, forstå det den som kan!

oppdatert: I Dagbladet utdypes det:

"...språk er det viktigste middelet for å integrere innvandrere inn i det norske samfunnet.

– Først og fremst må de lære seg språket. Så er det viktig at de lærer seg reglene våre, og hvordan vår kultur er, altså en slags samfunnsopplæring, sier Christoffersen."

-Ja språk er viktig. Språk er blant annet vårt viktigste verktøy for å kommunisere politiske budskap. Av politikere må vi kunne forvente at de selv forstår meningsinnholdet i det de sier.


Det skremmende er jo at dette ikke et enkeltstående eksempel på dumt Frp-utspill.

Alle som følger litt med i mediene har sett at ulike Frp-politikere kommer med diverse hårreisende utspill nesten ukentlig. Gang på gang ser vi at Frpere har et annet verdisyn enn det store flertall av befolkningen.

...og samtidig synes mange det er urimelig av Krf og Venstre (som jo er så små) å ikke respektere Frps 20-25 % velgermasse når de sier seg skeptiske til og avviser muligheter for et fremtidig regjeringssamarbeid.
Men hvordan skal man kunne samarbeide med dem? Hvem skal man egentlig respektere? De øvrige 70-80% av befolkningen eller Frp? Hva er egentlig å vise respekt for Frp og deres velgere?

Når verdier, politisk innhold syn på utfordringer, ønsket utvikling og nødvendige tiltak er så avvikende fra resten av partiene så er det også et helt gyldig argument at samarbeidsskepsis er å vise respekt, både for egne og Frps velgere. Politikk basert på det Krf, Venstre og Frp har til felles vil enten føre til at enkelte av samarbeidspartene blir totalt overkjørt, eller trolig gi oss løsninger som ingen kan stå for.

De som mener at Frp er blitt stuerene og fortjener en posisjon som reel samarbeidspartner for mulig regjeringsdannelse bør etter mitt syn tenke litt over om de virkelig ønsker at Frps verdisyn skal få påvirke samfunnsutviklingen enda mer enn det gjør i dag.

Ingen kommentarer: