- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

onsdag, september 12, 2007

And the winner is...

Bilen!


Når Frp går frem og til dels massivt frem i veiutbyggingskommuner som Bergen, Askøy, Fjell mfl så tror jeg det henger sammen med at Frp klarest har sagt at vi trenger mer veier, og at vi så langt det er mulig må avvikle dagens bomringer/bomstasjoner og begrense byggingen av nye bomringer. Jeg sier ”begrense” fordi til og med Frp i Fjell har nå gått inn for å bompengefinansiere det nye sotrasambandet. Det er for så vidt greit, alle ”veiforkjempere” vet at Frp er den beste garantist for minst mulig bomfinansierte veier. Nest etter Frp når det gjelder veiutbygging kommer Høyre og Arbeiderpartiet.
Vi ser det samme i Trondheim, der har AP styrt i fire år, og det har vært dels populært, og fordi AP gitt tydelig ut tidlig i valgkampen og sa i fra at noen rushtidsavgift ikke blir aktuelt, så har de kunnet hente inn stemmer fra alle avgiftsengstelige bilister. Videre tror jeg at SVs svake oppslutning skyldes dette, og at folk har fått nok av avgifter generelt. Miljøforkjempere har fortsatt stemt SV og Venstre, men til dels også Arbeiderpartiet (som har en urovekkende høy troverdighet på miljø) Høyre Krf og Senterpartiet.

Jeg tror at folk føler at enn eventuell innføring av rushtidsavgift er en slags urimelig straff for at de er avhengig av bilen sin. Det har gått så langt at mange synes å være totalt uvillige til å diskutere muligheten for innføringen av en slik avgift. Dette på tross av at en slik avgift vil kunne virke positivt på mange måter, og den har fungert godt andresteder den er innført.

Derfor mener jeg at det er bilen som mange steder vant årets valg. Bilforhandlere, ingenører og veiutbyggere kan fryde seg!

Ingen kommentarer: