- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

fredag, september 07, 2007

Hvorfor jeg er for rushtidsavgift

Differensierte priser på bomstasjonen våre dreier seg om å regulere deler av den direkte og bruksbetingede veiavgiften på en smart måte. Ved høyere prising i kjernetidspunkter vil man fordele trafikkbelastningen jevnere. Man betaler mest for passering i den ”beste” tiden (på samme måte som man betaler mer for bedre kvalitet ellers også). Siden vei er et knapphetsgode som bare blir dårligere og dårligere jo flere som bruker den samtidig er den særs godt egnet til å beskattes med direkte bruk og ulik prising regulert av populariteten i brukstidspunktet. Det blir bedre for alle.
Med den moderne registrering som alt er innført er det også svært enkelt å innføre.

Et argument mot avgifter er gjerne at ”Jeg vil ikke betale enda en avgift!” eller ”Dette rammer barnefamilier ol. unødig”. Nei da, vi trenger ikke å legge til en ekstra skatt/avgift på toppen av de vi har. Vi kan, og kanskje bør vi gjøre det, men vi kan redusere prisen de tider av døgnet vegene ikke brukes like mye. Vi kan redusere den årlige veiavgiften som er knyttet til kjøretøyet. Vi kan tilføre midler til barnefamilier og andre ”trengende” på andre måter som reduserte barnehagepriser, økt barnetrygd ell. Ideen med rushtidsavgift betyr rett og slett at avgifter skal reguleres og inndras på en annen måte. Til alles beste.

Andre innvendinger er kanskje: ”Jeg synes ikke jeg skal måtte betale for å stå i kø!”
-Nei da, du skal ikke betale for å stå i kø, det gjør du i dag. Du skal betale litt mer for å slippe køen, eventuelt kan du reise på et annet tidspunkt og slippe unna med mindre betaling og slippe kø.

Favorittinnvendingen min er likevel: ”Jeg må ha bilen jeg!”
–Nei da, det er svært få som trenger bilen like ofte og mye som de bruker den i dag. Med et bedre kollektivtilbudet og sykkelveinettet vil mange flere av oss svare: ”Jeg trenger ikke bilen like ofte som før”. Men dette er viktig. Vi må bygge nye kollektivfelt. Busstilbudene må forbedres kraftig både når det gjelder forutsigbarhet, rutetilbud, betalingssystemer, oversiktlighet, pris mm ser forøvrig tidligere innlegg her. Det må også satses på sykkelveinettet.
Vi har muligheten til å øke effektiviteten i samfunnet ved å redusere reisetid, vi vil kunne redusere støy, vi får flere folk i aktivitet, vi får mindre utslipp og renere bymiljøer, vi reduserer sannsynligvis også en god del stress, får tryggere arbeidsreiser/skolevei, og muligens færre trafikkulykker. Kanskje noen av oss får trent mer effektivt også. De eneste som bør være mot rushtidsavgifter er Sats. Folk kommer til å sykler mer til jobb og gå mindre på spinninga.

Jeg mener at gode bymiljø er noe av det viktigste lokalpolitikere skaper. Det gir så mange ringvirkninger for så mange av oss på så mange ulike plan. Da er det trist å se Høyre i Bergen som de fire siste årene har sørge for mange flere parkeringsplasser i sentrum, de har planlagt og satt i gang en rekke veiprosjekter, de har tilrettelagt for noen få kollektivfelter og sykkelveier (men dette er så mangelfullt at de ikke snakker om det selv engang).

Men de har holdt bussprisene fast på kr 23,- de siste 4 årene, og de har endelig innført enhetstakst. Jo da, vel og bra det, men som alt nevnt, når det gjelder bussene i Bergen så er det en lang rekke andre problemer som må løses før folk bruker den. (I rettferdighetens navn; begrensede ytterligere forbedringer er også på vei.)
Men de har jo (ved hjelp fra staten) satt i gang byggingen av bybanen.... Dette er (i mine øyne) den største bløffen av alle ”kollektivtiltak” – dyrt, langsomt, beslaglegging av nytt areal og kun avlastning på aksen sentrum – Nesttun. Bergen har et overhengende problem på alle akser inn og ut av byen samt mellom ulike bydeler. Bussen har potensialet, men det satset ikke tilstrekkelig på det.
Det er i praksis blitt skuffende lite konkretisering når det kommer til når, hvor og hvordan man skal gjøre det lettere og bedre for flere av oss å velge buss eller sykkel.
Derfor blir jeg også litt sinna når politiske partier snakker om at de ønsker å få mest mulig av trafikkøkning på kollektive transportmidler, samtidig som de når det kommer til budsjettering og tiltak nesten utelukkende bruker samferdselsmidler på veier.
Dette er en gammel medisin, den er brukt mot trafikkvekst de siste 20-30 år. Vi sitter fortsatt fast i rushtiden. – Hvorfor er det ikke et mål å redusere det areal vi okkuperer på våre reiser og heller utnytte byarelet smartere?

Ofte sitter jeg igjen med følelsen av at en stemme til Høyre (eller Arbeiderpartiet for den saks skyld) for et bedre bymiljø er like resultateffektivt som en ønskeliste til julenissen.

lesetips for "viderekommende": i bt, i dn og evt kan man kontakte denne damen.

2 kommentarer:

Programsekretariatet sa...

Nå har jeg lest posten din, og så skal jeg tenke litt over den.

Halvorlig talt sa...

Jeg støtter ditt innlegg! Jeg har skrevet noen bloggposter om samme tema selv:

http://www.igesund.com/blog/?p=80

http://www.igesund.com/blog/?p=87