- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

fredag, september 07, 2007

Retoriske problemer i Høyre?

Sykling hjem fra jobb er fine greier. Man får tid til å tenke litt. I dag tenkte jeg på Høyre. Stakkars Høyre. Partiet har et (etter norske forhold) over gjennomsnittlig godt grunnsyn i sin tilnærming til hvordan samfunnsoppgavene bør løses. Men så mangler det ofte det siste lille. Det som trengs for å overbevise deg og meg. Presentasjonen. I dag er innpakning nesten alt. Dessverre. Slik jeg ser det så er det lenge siden partiet ble ansett som et solid, helhetlig og ansvarsbevisst parti med en god og bred samfunnsmoral. Mange er i dag usikre på hva Høyre vil, og hvilke interesser partiet tjener.

Et av problemene er at partiet synes å ha akseptert venstresidens (og da i sær Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis billige og fordummende retorikk om at vi må løse alle fellesskapets oppgaver gjennom offentlig drevne ordninger. Alternativet er at det gjøres privat. Alt sammen. Det er det motstanderne (Høyre og Frp) står for. De er egoistiske, onde og dumme. Satt litt på spissen så er budskapet omtrent så banalt og så enkelt. Men dersom jeg har forstått Høyre rett så ønsker partiet gode offentlige institusjoner OG muligheter til å etablere gode private supplementer. Men det er ikke lett å se i dagens debattbilde.

Ta en titt på disse valgplakatene:

arbeiderpartiet


høyre

Retorikken er på mange måter den samme, begge hevder de er inkluderende men at motstanderen ikke er det. Begge plakater har fordummende og stigmatiserende budskap. Denne enkle motsetningen preger dessverre store deler av debattene. Da er det bare troverdigheten i budskapet som gjenstår. Dessverre blir det da slik at AP vinner og Høyre taper fordi AP har mer troverdighet når det gjelder solidaritet etc..

Ved å godta og adoptere retorikk fra AP er Høyre dessverre også alt for nær å være inneforstått med løgnen om at skatteletter automatisk betyr mer til de rike, mens høyere skatter og avgifter betyr mer til fellesskapet. AP og SV ser på verdiene samfunnet skal trekke skatter av som en konstant størrelse. Men som vi alle vet så er det en rekke forhold (antall folk i arbeid, antall folk i utdannelse, på stønad, attføring etc, kvalitet på velferd og infrastruktur, diverse investeringer og ikke minst forventninger) som påvirker våre samlede verdier. Dette har Høyre også bevist med sin forrige regjering. Men alt for sjelden protesteres det på denne opplagte feilen. I stedet bruker Høyre sin taletid på å forklare at skattelettene primært er til bedrifter og de med middels inntekt. Den grunnleggende retorikken aksepteres. Venstresiden fremstår mest troverdig.

Jo da jeg har hørt høyres representanter komme inn på de bakenforliggende mekanismer i diverse debatter, men det er gjerne langt ut i en Dagsnytt 18-debatt eller omtrent samtidig med at opposisjonspolitiker eller programleder avbryter på TV.

Hvorfor gjentar ikke høyre gang på gang: ”Vi ser ikke denne motsetningen mellom privat og offentlig som venstresiden beskriver. Vi tror på et både-og. Vi vil skape de beste offentlige skoler og sykehjem OG samtidig tilrettelegge for private aktører. På den måten vil vi få enda flere skatteinntekter til enda bedre offentlige institusjoner.”
Jeg tror derfor at Høyre (og sentrumspartiene forøvrig) er tjent med et tydeligere primærfokus på en både-og-retorikk i sin kommunikasjon med velgere. Ved tydelig å vise at enten-eller-retorikken ikke aksepteres har Høyre kanskje en mulighet til å vise at politikken de fører kan være et bedre alternativ enn venstresidens.

3 kommentarer:

VamPus sa...

Amen og takk til deg!

Carl Christian sa...

Takker!

Ellers: Har forresten gjort noen kosmetiske endringer på de to siste setningene.

Modernisert og global sa...

Du har så rett! Og uansett valgresultat mener jeg at Høyre lenge har hatt et underkommunisert budskap. En ting er at det er vanskeligere å kommunisere høyrepolitikk til folk flest, men dette er ikke noe unnskyldning for å ikke være flinkere til å kommunisere høyrepolitikk. Jeg mener man trenger mange nye mennesker for å fronte Høyre nasjonalt! Men nå gjelder det å f.eks. beholde makten i Oslo, les min: Hvorfor stemme blått i Oslo?