- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

mandag, oktober 15, 2007

Legg skinner nå!

En gruppe bloggere har tatt initiativ til en årlig temadag der alle med egen blogg oppfordres til å skrive om et gitt tema. Jeg synes det er en god ide til en litt ny måte å sette dagsorden på og temaet miljøvern engasjerer meg, så jeg velger å bli med.
Bergens Tidene presenterte forrige uke en artikkel der prisen på et hurtigtog mellom Oslo og Bergen ble estimert til 85 milliarder kroner. Å bygge veldig god kollektiv infrastruktur tror jeg er et vesentlig bidrag til en levelig fremtid. Derfor mener jeg at dette er noe vi må sette i gang med umiddelbart. Åttifem milliarder høres mye ut. Prisen kunne gjerne vært det dobbelt for min del, jeg tror vi må sette i gang uansett. Det finnes heller ikke noen beregninger for hva det vil koste oss å la være å bygge ut et godt jernbanenettverk. (en slik utregning ville selvsagt være forbundet med enda større antagelser og usikkerhet enn et ”vanlig” budsjett).

Men hvordan skal man forholdet seg til et slikt beløp. Hva betyr 85 milliarder? Hvor mye/lite penger er det? I forhold til prisen på en pizza, en bil, en bolig, eller en gjennomsnittlig årslønn (som er summer de fleste av oss har et slags forhold til) er tallet 85 mrd uforståelig.

Jeg har funnet noen sammenligninger som jeg mener gir enn viss forståelse. 85 milliarder utgjør ca 8 % av en årlig statlig inntekt (jmf statsbudsjettet for 2008). Summen utgjør ca 3,5 ganger så mye som det totale samferdselsbudsjettet for 2008, eller 8,5 ganger så mye som de forventede overskridelsen for å få innfridd barnehageforliket. Et annet interessant tall å sammenligne med er hva Avinor ønsker å bruke på å utvikle og oppgradere våre flyplasser. Det er 55 milliarder.
Ser vi prisen i slike perspektiv, og husker på at verdien av banene vil holde seg til "evig tid", gi mer bekvemmelige reiser, mer energieffektive reiser og visshet om at utbyggingsutgiftene fordeles over 10 - 20 år, så tror jeg vi bør ha råd til både denne banen, samt til Trondheim, Kristiansand mm.

Ingen kommentarer: