- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

tirsdag, desember 04, 2007

Et godt styre uten meningsutvekslinger?

"(...) Styret kan ikke være et sted for skarpe meningsutvekslinger. (...)" svarer Erik Must, styreleder i Gyldendal, på spørsmål fra dn.no; "Hva skal til for at Hegnar kan få en styreplass?"

Hvis man ikke kan ha meningsutvekslinger i et styrerom, hvor skal man ha de da? Must mener kanskje at de gjør seg bedre på generalforsamlingen?

Intervjuet med dn.no kom som en følge av at Trygve Hegnar nok en gang er vraket fra styreverv, og at han i den sammenheng benyttet sin talerett på genralforsamlingen til å poengtere at han som nest største eier burde ha en styreplass, dersom Gyldendal vil følge god eierskapsstyring. Videre påstod at valgkomiteen ikke har gjort jobben sin med å "sørge for at alle aksjonærenes interesser blir hørt." Hegnars konklusjon var ganske enkel: "Det er pinlig at valgkomiteens leder, en professor ved et norsk universitet (tidligere rektor Kirsti Koch Christensen), kan sitte som et gissel for selskapets største aksjonær".

Jeg skal ikke påstå at jeg har mer styreerfaring og mer forståelse på hvordan et styre skal fungere enn Erik Must. Men jeg mener å ha fått med meg (både fra ulikt prosjektarbeid, arbeid for studentkulturen i Bergen mm - som sagt; egentlig ikke nevneverdig i forhold til Must erfaringer) at konflikter og motsetninger (les: skarpe meningsutvekslinger) ofte kan være med på å skaffe utvikling og fremdrift. Fravær av de samme meningsutvekslinger, kan ofte føre til stagnasjon, stilstand, og at man blir forbigått av konkurrenten. Tror jeg.

3 kommentarer:

Eva sa...

Det tror jeg også.

Erik Sandquist sa...

Så til 1000 kr spørsmålet. hadde jeg savnet gyldendal. hm, jammen ikke så sikker.

Carl Christian sa...

Det er ikke akkurat for mange norske forlag, så konkurransen blir relativt begrenset, så ja, det er en av grunnene til at jeg fortsatt vil ha gyldendal. Nå tror jeg ikke akkurat gyldendal blir borte pga dette...

Får jeg tusen kroner nå?