- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

onsdag, februar 20, 2008

Børge Stensbøls gode CV

(eller hvorfor jeg "hater" Senterpartiet og Arbeiderpartiet)


NRK kunne i går vise første del i dokumentarserien "Bak lukkede dører" med tema: "Spillet om et OL”. Her ”avslørte” de noe av forholdene rundt Tromsøs søknadsprosses til å bli Norges søknadsby for OL 2018. Det var ganske interessant. Det politiske spillet som ofte utspiller seg når det er konkurranse og interessemotsetninger for å nå frem med sine ønsker og krav ble tydeliggjort på en enkel og klar måte. På mange måter fikk jeg inntrykk av at NRK prøvde å fremstille Tromsøs OL-delegasjon som uredelige i konkurransen mot Trondheim og Oslo. Utifra tilnærming gjennom overskrifter mm er det tydelig at VG i dag fortsetter fokuset på en slags konflikt mellom Trondheim/Oslo og Stensbøl/Tromsø på bekostning av det som i realiteten er ment som regjeringskritikk fra Wiseth og Laes side.

Tromsø hentet inn Børge Stensbøl til jobben som daglig leder for Tromsøs søkerkomité. Det var lurt. Han har både erfaring og et godt nettverk både i internasjonal OL-sammenheng og nasjonalt i politikken. Han la en god strategi for hvordan han skulle få ishavsbyen til å vinne kampen. Han fulgte den og vant. Slik jeg ser det er dokumentaren en glimrende CV for Stensbøl. Den viser på en utmerket måte hvor flink han er til å tenke og arbeide strategisk og langsiktig. Han benytter hele registeret av kontakter og metoder. Han er aktiv på flere arenaer samtidig. At en av søknadsbyene henter inn gode medspillere som så kartlegger politikernes ståsted og gjør sitt ytterste (innenfor loven) for å påvirke dem, er etter mitt skjønn lovlig og nødvendig lobbyisme i et moderne demokrati.

Hvordan Wiseth og Lae kan mene at han er ”arrogant og ufin” skjønner jeg ikke. De er heldigvis mer nyanserte enn overskriftene tilsier. Jeg skjønner heller ikke hvordan Oslo og Trondheims politikere kunne være så naive at de ikke brydde seg med å undersøke rikspolitikeres og regjeringens standpunkter i OL-søker-by-spørsmålet. Det var rett frem ganske dumt. Etter mitt syn er det alene nesten grunn god nok til å ikke fortjene å arrangere et OL. Å gjøre de beste forberedelsene er ofte blant de aller viktigste forutsetningene for en videre vellykket prosess. Som Lae sier (om Oslo og Trondheim):

”De la seg på en linje hvor man nettopp ikke forsøkte å påvirke dommerne. Det er naivt.
Det å påvirke opinionsdannere er en del av måten man vinner frem i dag.”


Mer interessant er det å spørre seg hva som skjedde i idrettstyret i tiden rundt og etter arbeidet med Martinsen-utvalget, der de kom frem til at Tromsø var den minst egnede av byene, men likevel klarer et ”flertall” å stemme for Tromsø. tilsynelatende gikk det Tromsøs vei pga av utskiftning av idrettspresidenten. Her ser man konturer av skittent spill, uredelighet og at enkelte har seilt under falskt flagg.

Søknadsprosessen var altså intensjonsmessig tilrettelagt for at idretten selv skulle finne frem til hvilken by som (fra idrettslige hensyn) er den beste. Da er det særs klanderverdig at regjeringspolitikere og apparatet rundt dem så åpenbart deltar og lar seg påvirke. Vi husker alle Åslaug Hagas utspill. Dokumentaren avslørte mer om hvordan flere av aktørene i regjeringsapparatet samarbeidet for Tromsø. At sentrale politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet (igjen) fremstår som maktspillere med stor iver til urettmessig maktutøvelse og underordnet respekt for spillereglene er bare et nytt eksempel på hvorfor vi aldri, aldri burde latt disse menneskene komme til makten!

4 kommentarer:

Øyvind sa...

Jada, det er bare Aps og Sps politikere som bedriver "urettmessig maktutøvelse". De andre partienes representanter snakker aldri sammen unntatt på åpne møter, og særlig ikke på bakrommet. Neida. Lurer på hvem som er naiv her, jeg...

Carl Christian sa...

Hei Øyvind. Takk for svar. Jeg fremstår kanskje som naiv. Men det er kun en underliggende påstand i din kommentar. Jeg er selvsagt klar over alt vilje til maktutøvelse er en av flere forutsetninger for å få til politiske resultater. Jeg er også klar over at det er flere enn APere og SVere som utnytter sine maktposisjoner til det ytterste. Det gjør ikke min kritikk mindre legitim. Videre; når det gjelder disse to partiene er rekken av avdekket maktmisbruk gjennom uheldige forbindelser, innblandinger ol forhold så lang, at jeg vanskelig kan se for meg et norsk parti som overgår det. Dette blir spesielt tydelig når man ser hvordan representanter for disse to partier svarer på spørsmål rundt slike forhold.

glenn sa...

OL SMOEL

Anonym sa...

Altså - idretten selv anbefalte Tromsø, og den som tror at norske partier hadde avgjørende betydning inn i den prosessen vet lite om hvor tøft det kjøres på toppnivå i idretten. At idrettsstyret valgte å ta flere hensyn enn de rent "tekniske" er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Selvfølgelig er det en rekke andre faktorer som spiller inn for hva som er BEST arrangørby og hva som er MEST SANNYNLIG at skal få gjennomslag både i regjering og IOC.

At politikere jobber for det de mener er heller ikke hverken oppsiktsvekkende eller negativt i mine øyne. Jeg kan ikke huske å ha hørt mye om Aps forhold til OL, men jeg mener å ha hørt at Sp allerede før stortingsvalget hadde sagt de ville ha OL til Tromsø. Hvis det stemmer så opprettholder de her bare kontrakten med sine velgere.