- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

lørdag, februar 03, 2007

Hva ville Frp ha gjort dersom...

Alle har vel fått meg seg at FNs klimapanel, der 2500 forskere fra hele verden har bidratt, sammen har kommet frem til at det er 90 % sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapte og det haster med å sette i gang tiltak.”

Følgende er funnet på Frps hjemmesider i dag:

”FrPs miljøpolitiske talsmann Tord Lien advarer mot å trekke bastante konklusjoner etter fremlegget fra FNs klimapanel i dag.”

”- Det er også viktig å ta med seg at flere kritiske forskere som har bidratt, ikke støtter konklusjonene slik de er lagt frem i dag.”

Er det mulig å være større optimister enn det Frp her velger å være?

Hvis vår etterretningstjeneste sier det er 90% sannsynlig at et av våre naboland vil angripe oss, og hvordan ville Frp reagert?
Hvis det hadde vært 90% sannsynlighet for å bli overfalt dersom man gikk på Karl Johan en lørdags kveld, og hvordan ville Frp reagert?

For ikke å trekke for bastante konklusjoner, vil jeg si at jeg anser det som 90 % sannsynlig at de ville ha bedt om betydelig resurser til opprusting, forsvar, politi og fengsler.