- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

torsdag, juni 07, 2007

Ordfører for en dag

Dersom jeg hadde vært Borgermester (som det så fint heter i Bergen) for en dag så hadde jeg slått et slag for bilistene. Jeg ville jeg ha brukt litt tid på å bedre kollektivtilbudet. Bedre kollektivtransport betyr jo at bussene, taxiene og etter hvert bybanen vil frakte flere folk, og da får vi færre biler og mindre trafikk på veiene. Det må være et udelt gode for alle, bilister inkludert. Slik busstilbudet er i Bergen i dag, så er det så dyrt, dårlig og vanskelig å bruke (på alle måter) at det kun kan brukes av svært godt lokalkjente, spesielt interessert og noen få andre som av ulike grunner ikke er i stand til å kjøre egen bil. (Det er vel og bra med innføring av enhetstakst, men det kan ikke anses som annet enn et bittelite førsteskritt, dersom man virkelig vil bedre busstilbudet, og dersom man virkelig ønsker å gjøre buss til et fornuft alternativ for flere reisende.)

Det første jeg ville gjort når jeg kom på kontoret var å be sekretæren om å avlyse alle gallionsfiguroppdrag for resten av dagen. Så ville jeg invitert ledelsen i Tide på besøk, evt tatt turen bort til Møllendalsveien og gitt de et tilbud om et kraftig ekstraordinært driftstilskudd dersom de fikk på plass følgende:
1) Stemplingsautomatene må flyttes ut av bussene. Alle kan enkelt stemple kortet sitt på holdeplassen mens de venter på bussen, da går ombordstigningen mye raskere, og bussens opphold på stoppested forkortes vesentlig.
2) Det trengs gode rutetabeller og gode busskart. Rutetabeller som forteller når bussene går fra hver enkelt holdeplass, og ikke bare fra startstedet eller en annen ukjent holdeplass i en ukjent avstand fra den holdeplass man skal til eller fra vil hjelpe vesentlig på kollektivnettets brukervennlighet. Kombinerer man dette med oversiktlige kart over hele Bergen (fra Knarvik til Arna til Os til Tjeldstø og Herdla) med alle busslinjer og holdesteder tegnet inn vil alle kunne forstå hvor og når bussen går.
3) Det må etableres betalingsautomater på de aller fleste holdeplasser. Her ville jeg vært raus, og godtatt at man fikk det på plass på de mest sentrale holdeplasser og terminaler i starten også fortsatte med nye automater på de mindre holdeplassene fortløpende.
4) Billettene skal ha differensierte priser, billig fra automater, dyre på bussen (ellers er det enhetspris som fortsatt må gjelde). Dette vil i likhet med første punkt føre til kortere tid på holdeplassen.
5) Takstene skal ha enkle og runde priser – som i 10,- / 20,- / evt tredve kroner – enkelt - slik at det blir minst mulig fomling med veksel under betaling.
6) Man trenger selvsagt også flere linjer og hyppigere avganger, dette kan utvikles gradvis. Nye linker bør kombinert med tilbud om taxi-buss i utkantstrøk
7) Utkantsterminalene (loddefjord, Nesttun, Knarvik, Åsane, Sartor senter, Os) må ha gode og billige/gratis parkeringsmuligheter.
8) Det er sikkert mer som kan gjøres, men dette burde gi en god start....

Det flaueste ved det hele, slik jeg ser det, er at forslagene nevnt her er enkle, kjente og velprøvde tiltak. De vil alle bidra til å gjøre bussene raskere, mer punktlige og fremfor alt brukervennlige. Politikere og ansatte i Gaia, HSD, Tide kjenner til disse mulighetene, de har vist om dem i årevis, men har av ulike uforståelige grunner lagt seg på en linje der man venter på mer moderne løsninger, bybane, flere bruker etc, etc...
Det verste er at alle lider av at kollektivsystemet er så dårlig som det er. Uansett om man velger å reise fra et sted til et annet i byen med bil, buss, sykkel eller til fots, så er det unødig vanskelig, støyete, tidkrevende å komme frem.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle reisende i Hordaland (dvs alle i Hordaland) til å kreve bedre buss nå.

...og dersom det blir gjenvalg tar jeg gjerne en dag to og tre med sykkelnettet og forbedret utnyttelse av bomringsystemet.