- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

torsdag, mai 29, 2008

Are you prepared?

Videoblogging, noe for meg?Det er lite som taler for at jeg kommer til å fortsette med videoblogging, men denne var veldig god.
Folka på The Commoncraft Show er dyktige, morsomme og forklarer mer en Zombier på en god måte. Ta en kikk på hva de gjør.
(fant de gjennom Eirik Solheim - Takk!)

torsdag, mai 15, 2008

snevre perspektiver

Den siste tiden har det vært mye fokus på dumme/kunnskapsløse journalister (se feks hos Vox populi her og her, i Dagbladet, Aftenposten, VG og ikke minst, i studvest). Studvests kommentar har forresten gode poenger. Men i tillegg til at man kan stille spørsmål ved kunnskapsnivået og om ordbruken er adekvat, er det betimelig å stille spørsmål ved perspektivene. Hvor snevert er det lov (i allmenn- opplysningens navn) lov å ha det?

Debatten om samferdsel og infrastruktur er gammel. Den blir sikkert aldri slutt heller. I det siste har en bilister vs kollektivister-retorikk fått dominere mer og mer. Denne stiller jeg meg mildt sagt undrede til. Hva betyr det? Hvilken mening har den? Hva slags samfunnsforståelse ligger til grunn for en slik tanke?

Jeg mener vi bør kunne forvente at journalister og andre som får spalteplass i riksmediene i det minste reflekterer rundt betydningen og innholdet i den samfunnsforståelse som ligger til grunn for formidlingen de gjør. Videre mener jeg at det er meningsløst å sette opp et skille mellom reisende basert på valg av transportmiddel.

Er det ikke slik at antallet reiser vi alle gjør i løpet av en dag er relativt konstant og kun i liten grad uavhengig av kvaliteten til de ulike transportmidlene? Jeg ville tro de fleste er enige i det. Med andre ord så reiser vi alle til skole, jobb, barnehage, butikker, diverse fritidsaktiviteter mm. Vi er alle reisende. Tilgjengeligheten avgjør hva vi velger, men reise gjør vi uansett.

Dersom man forbedrer kollektivtrafikken (det være seg avgangs- hyppighet, reisetid, nye strekninger, pris, oversiktlige ruteinfo mm) så vil den bli mer tilgjengelig, flere vil benytte seg av den, og færre vil benytte andre transportmetoder.
Å flytte penger fra reisende med bil til reisende med kollektivtransport som det her legges opp til vil altså gavne reisende. Kanskje ikke bilister direkte, men man tar inn penger fra reisende, og man bruker dem på å bedre transportmuligheter. Mer penger til T-banen gjør at det blir bedre/enklere/billigere/etc å reise kollektivt i Oslo. Det vil sannsynligvis bli færre biler på veiene. Det blir dermed også bedre/enklere/raskere å kjøre bil. Det er hva jeg kaller en dobbel gevinst.

Når man skal løse et problem så må det være viktig å kunne se både det store og det lille perspektivet. Det må være mulig å se både hvor problemet er størst, og hvor potensialet er størst. Da blir den ensidige tilnærmingen som til vanlig Frp og NAF (og nå Aftenposten) legger opp til, både snever og fordummende. Siden jeg mer eller mindre har gitt opp mediene, går utfordringen derfor til regjeringen; Ikke godta en retorikk som setter reisende opp mot hverandre. Vi vil alle nye godt av systemer som er laget for at flest mulig kan reise enklest, raskest og billigst mulig på en mest mulig arealeffektiv måte.

tirsdag, mai 13, 2008

Will descend?

(evt Vill descend)

En skikkelig oppdatering kommer snart, men tenkte å dele et bilde.
I helgen var jeg på HighCamp på Turtagrø. Turen bød på både gleder og sorger,
men mer om det senere, nå er det dette bildet jeg vil fortelle om.

Dette bildet er av Skagastølsryggen, tatt fra Nordre Skagastølstind, retning syd.
Den første toppen med snø på i sola er det såkalte Nebbet.

La oss se litt nærmere på det....

Nebbet
Her har noen svingt seg med skiene ja.... (nei, det er ikke meg)


La oss følge de skisporene litt lengre nedover ryggen.

Skal vi se....

Ned til venstre der ja....
Finfin nedkjøring!
...og jeg som trodde jeg kunne kjøre ski og brett...

Etter en liten prat med en bekjent blant fjellførerene og litt lesing av skifører for Hurrungane har jeg blant annet funnet ut at dette er slikt fjellførerer gjerne "må" gjøre på fridagene sine, for å få "testa seg litt". Videre vet jeg også at de første 100 til 150 høydemetrene har en bratthet på ca 50 grader, mens det resterende er på ca 40 grader. Til opplysning så har det gått skred i hellninger helt nede på lavt 20-tall, et hoppbakkeunnarenn på det bratteste er på ca 30 grader (dette er forøvrig samme bratthet som man normalt regner som nedre grense for potensielt skredfarlig terreng), mens 60 grader er så bratt at snø ikke lengre vil feste seg.